מעלה בית דני, שכ׳ התקווה, ת״א-יפו

מעלה בית דני, שכ׳ התקווה, ת״א-יפו